Topraksız Sera Teknolojileri

Anasayfa / Genel / Topraksız Sera Teknolojileri

Günümüzde tarım etkinliklerinde hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Geçmişte geleneksel yöntemlerle (ekstansif yöntemler) tarım faaliyetleri yürütülürken günümüzde modern yöntemlerin (entansif yöntemler) tarımda kullanımına sıklıkla rastlanmakta, bu durum verimlilik üzerinde gözle görülür artış sağlayarak üreticiyi memnun etmektedir. Özellikle son yıllarda biyoteknoloji alanında yaşanan müthiş gelişmeler topraksız tarım yapılabilme olanağının da bulunduğunu gözler önüne sermiştir. 

Nüfusun hızla arttığı dünyada gıdaya olan talebin de paralel olarak artışı insanlığı farklı aleternatif arayışlarına itmektedir. Topraksız tarım uygulamaları tarımın verimli toprağa olan bağımlılığını ortadan kaldırmakta, istenilen alanda iklim şartlarının ve sera koşullarının elverdiği ölçüde özgürce istenilen ürünü yetiştirme fırsatı tanımaktadır. Uygulayıcıların 5 kata kadar fazla verim alındığını belirtmektedirler. Topraksız tarım uygulamalarında su, taş yünü, volkanik malzeme, perlit, kokopit gibi maddeler kullanılır. Yani topraksız tarım sıvı ve katı ortamda uygulanabilen ve farklı alternatifleri olan profesyonel bir uygulamadır. Bu tarım uygulamasında toprağa olan bağımlılık bulunmamakta, bu da uygulama alanını sınırlandıran en önemli faktörü ortadan kaldırmaktadır. Yetiştirilen bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinler dışarıdan verilmekte bitkinin sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyümesi sağlanmaktadır. Dışarıdan verilen besinlerin oranları bilgisayarlar ve çeşitli otomasyon sistemleri ile sağlanmakta, mükemmel beslenme ortamı sağlanmaktadır. Bitkilerin optimum şartlarına uygun beslenme olanağı sunan bu sistem topraktaki mineral ve organik madde oranlarının belirsizliğinin yaşattığı kaygıyı ortadan kaldırır, çiftçiye güven verir. İlk kurulumda normal seralara göre daha maliyetli olan topraksız sera uygulamaları, kısa ve orta vadede kendini amorti etmekte ve hızlı bir şekilde kar etme olanağı sunmaktadır.

Topraksız tarım teknolojileri sayesinde toprağın işlenmesi, sulanması, ilaçlanması, gübrelenmesi gibi aşamalarda oluşan maliyet de ortadan kalkmaktadır. Yeni maliyetler ortaya çıkmakta fakat söz edilenlerin çok altında olmaktadır. Topraksız tarım uygulamalarında toprakta bulunan zararlıların (böcekler, mikroorganizmalar, çeşitli asitler vb.) olumsuz etkileri de bulunmamakta steril olarak kullanılan bitki konaklama içerikleri su ve diğer oranları önceden belirlenmiş besin ve gübre sıvıları dışında sürece herhangi bir girdi bulunmamaktadır. Bu durum topraksız sera teknolojilerini topraklı tarım uygulamalarının bir adım ötesine taşımakta, güvenli bir tarım ortamı ve verimlilik sunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir